Archiv

Program zasedání

!!! KULTURNÍ AKCE NA LETOŠNÍ LÉTO !!!

Zřízení místa Czech POINT

Zřízení místa Czech POINT

Naše obec využila možnosti zřízení Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, tedy Czech POINT a je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“. Více informací..


Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR

Volby do poslanecké sněmovny parlamentu čR se budou konat v pátek 28. května 2010 od 14,00 - 22,00 hod. a v sobotu 29. května 2010 od 8,00 -14,00 hod.
Hlasování probíhá ve ...
Více informací

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - vyvěšeno dne 28.5.2012Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - vyvěšeno dne 28.5.2012

Zavítejte na stránky SDH Nové Dvory

  Veřejná vyhláška - Krajský úřad

  Veřejná vyhláška - Krajský úřadVeřejná vyhláška - Krajský úřad

  Městký úřad Roudnice n/L. - Stavební úřad - Rozhodnutí 12 přípojek NN

  Městký úřad Roudnice n/L. . Stavební úřad - Rozhodnutí 12 přípojek NNMěstký úřad Roudnice n/L. . Stavební úřad - Rozhodnutí 12 přípojek NN

  Městký úřad Roudnice n/L. - Stavební úřad - Zahájení úz. řízení Cyklostezka Ohře

  Městký úřad Roudnice n/L. . Stavební úřad - Zahájení úz. řízení Cyklostezka OhřeMěstký úřad Roudnice n/L. . Stavební úřad - Zahájení úz. řízení Cyklostezka Ohře

  Program zasedání ZO ze dne 12.10.2011

  Program zasedání ZO ze dne 12.10.2011Program zasedání ZO ze dne 12.10.2011

  Ministerstvo zemědělství ČR - Rozhodnutí o odvolání

  Ministerstvo zemědělství ČR - Pozemkový úřad - Rozhodnutí o odvoláníMinisterstvo zemědělství ČR - Pozemkový úřad - Rozhodnutí o odvolání

  SPLAŠKOVÁ KANALIZACE NOVÉ DVORY, CHVALÍN - I. ETAPA

  REALIZACE STAVBY "SPLAŠKOVÁ KANALIZACE NOVÉ DVORY, CHVALÍN - I. ETAPA"
  EDS AKCE 129D183002238 ROZHODNUTÍ MZe č.j. 232694/2011 - MZE - 15131 BYLA
  SPOLUFINANCOVÁNA MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ ČR , VÝSTAVBA A OBNOVA
  INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ II. VE VÝŠI 14 MIL. KČ

  TATO AKCE BYLA DÁLE FINANCOVÁNA ÚSTECKÝM KRAJEM NA ZÁKLADĚ SMLOUVY
  O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE č. 1133//2010 Z FONDU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
  ÚSTECKÉHO KRAJE VE VÝŠI 2 MIL. KČ

  OBEC NOVÉ DVORY TÍMTO DĚKUJE

  Dětský den Nové Dvory 2012

  Setkání přátel stabilních motorů a traktorů Chvalín 2012

  Severočeská vodárenská společnost a.s.

  Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2014Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2014

  ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCÍCH MAJETKOVÝCH

  Zveřejnění dokladů na úřední desce - vyvěšeno dne 29.5.2015Zveřejnění dokladů na úřední desce - vyvěšeno dne 29.5.2015

  II.II.

  Hlášení - Záveský a spol., spol. s.r.o.

  Hlášení o provedení ošetření na pozemcíchHlášení o provedení ošetření na pozemcích

  Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

  Usnesení - SPU 578900/2015 - vyvěšeno dne 13.1.2016Usnesení - SPU 578900/2015 - vyvěšeno dne 13.1.2016

  Finanční úřad pro Ústecký kraj

  Veřejná vyhláška - vyvěšeno dne 29.4.2016Veřejná vyhláška - vyvěšeno dne 29.4.2016

  Obec Nové Dvory 5, 413 01 Roudnice nad Labem
  Telefon: 416 861 237 Mobil: 724 185 332 E-mail: obec@nove-dvory.cz, Pondělí : 14.00-19.00 hod. Středa: 8.00-12.00 hod, 13.00-17.00 hod.
  Login

  Vyrobilo © Tvorba www stránek Chabera

  odkazy: Webhosting