Asanace uhynulých zvířat

Doporučení postupu

Doporučení postupu neškodného odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků:
V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáku v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.

Občan má tyto možnosti:
zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí)
spálení v kotli na pevná paliva
oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž katastrálním území místo nálezu leží.

Obecní úřad může:
kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik, nebo kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení k výkonu veterinární asanační činnosti (např. osoby, které provádějí dezinfekci, dezinsekci, deratizaci), nebo kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který má v rámci své veterinární ordinace kafilerní box, nebo podá informaci o umístění sběrného kafilerního boxu.
Obec je v tomto případě zodpovědná za neškodné odstranění uhynulých ptáků a úhradu vzniklých nákladů.


Veterinární asanace je řešena § 39 až 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některé souvisejících zákonů (veterinární zákon).

Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky:
k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné boty, čepici zakrývající vlasy
po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem

Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy.


Obec Nové Dvory 5, 413 01 Roudnice nad Labem
Telefon: 416 861 237 Mobil: 724 185 332 E-mail: obec@nove-dvory.cz, Pondělí : 14.00-19.00 hod. Středa: 8.00-12.00 hod, 13.00-17.00 hod.
Login

Vyrobilo © Tvorba www stránek Chabera

odkazy: Webhosting