Historie Obce

Obracíme se na občany se žádostí o spolupráci při plnění sekce historie obce na těchto stránkách. Hledáme staré fotografie obce a okolí, či staré písemnosti, které se dochovaly. Pokud by někdo měl takový materiál a domníval se že by bylo dobré jej zveřejnit na stránkách naší obce, rádi to přivítáme. Dodané materiály převedeme do elektronické podoby a řádně vrátíme zpět jeho majiteli.

Materiály můžete posílat buď přímo elektronicky na e-mailovou adresu obecního úřadu, nebo adresu webmastera nebo prostě zavolejte telefonicky a my se pro materiály dostavíme.


Boží muka v Nových Dvorech

Boží muka z Nových Dvorů (kulturní památka ČR) pochází z doby renesanční, avšak jeho dřevní výtvarná podoba je spíše pozdně gotická. Na mohutném soklu tvořeném třemi stupni s kruhovým půdorysem je osazen vysoký štíhlý dřík s výrazně sraženými , na jehož vrcholu spočívá hranolová lucerna s rámovanými plochými reliéfy.na jižní a severní straně je vasekán výjev Ukřižování a na západní a východní straně jsou postavy dvou svatých. Pod reliéfním obrazem krucifikxu na severní straně je vysekán letopočet 1596, zřejmě rok osazení sloupu. Stříška lucerny je tvarově vytažena do podoby jednoduchého kříže. Památka je provedena z bělavého a světle žlutého jemnozrnného křemitého pískovce, který byl původně dobré kvality. Celková výška činí 360 cm, průměr základového kameného podstavce je 75 cm. Pilíř patrně vytvořil lidový umělec, odpovídá tomu celkový rustikální ráz památky.
Kříž se dnes nachází v neuspokojivém, dlouhodobě neudržovaném stavu. Proto bylo v loňském roce rozhodnuto o jeho celkovém zrestaurování. Záměr jistě chvályhodný, ale cesta trnitá.Finanční rozpočet byl stanoven restaurátorem na cca 175 tis. Kč. Prozatím jsme podali dvě žádosti o dotace na tuto opravu. První do "Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2010", druhou na Ministerstvo pro místní rozvoj "Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů" - podprogram 217D11300. Bohužel ani jedna žádost nebyla podpořena a tudíž úspěšná! Prozatím máme vyřešeny potřebná povolení jako je "Souhlas s provedením stavby" nebo "Rozhodnutí o opravě památky" od Odboru památkové péče.
Doufejme, že se povede sehnat potřebné finance a navrátit této kulturní památce její původní krásu.

Za obec M. Hejna místostarosta obce

Obecní zpravodaj - duben 2013

viz. scanviz. scan

Historie Obce
Obec Nové Dvory 5, 413 01 Roudnice nad Labem
Telefon: 416 861 237 Mobil: 724 185 332 E-mail: obec@nove-dvory.cz, Pondělí : 14.00-19.00 hod. Středa: 8.00-12.00 hod, 13.00-17.00 hod.
Login

Vyrobilo © Tvorba www stránek Chabera

odkazy: Webhosting