Obsah

Úřední deska (kamenná) se nachází na budově místního obchodu čp. 6

Povinně zveřejňované údaje dle zákona č. 250/2000 Sb. jsou v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce Nové Dvory, a v elektronické podobě na adrese www.nove-dvory.cz - Úřední deska


Obec Nové Dvory – oznámení