Zastupitelstvo obce

Složení ZO

  • Starosta - Martin Hejna
  • Místostarosta - Jaroslav Kopal
  • Členové - Ing. Hana Broftová, Bc. Monika Jindříšková, Ing. Věra Moravcová, Jana Melicharová, Ladislav Čermák

Složení výborů

Finanční výbor:

  • předseda - Jana Melicharová
  • členové - Šárka Rosová, Ivana Hejnová

Kontrolní výbor:

  • předseda - Ladislav Čermák
  • členové - Ing. Hana Broftová, Ing. Věra Moravcová

Kulturní komise:

  • předseda - Bc. Monika Jindříšková
  • členové - Šárka Medková, Petra Svitáková, Jitka Švecová, Marcela Krejčová