Obsah

INFORMACE  O  ODPADOVÉM  HOSPODÁŘSTVÍ  OBCE  NOVÉ  DVORY  ZA  ROK  2021 

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

 

PLAST

➢ Umístění: v obci Nové Dvory u kulturního domu, v obci Chvalín naproti obchodu,  

➢ Co?: plastové nádoby, PET láhve, plechovky, polystyren, plastové krabičky..

➢ Pokud to jde vždy sešlápnout= více místa v kontejneru

 

PAPÍR

➢ Úmístění: v obci Nové Dvory u kulturního domu, v obci Chvalín naproti obchodu,  

➢ Co?: papírové krabice, časopisy, noviny, papírové obaly, kancelářský papír..

➢ Vždy rozložené= více místa v kontejneru

 

SKLO

➢ Úmístění: v obci Nové Dvory u kulturního domu, v obci Chvalín naproti obchodu,  

➢ Co?: láhve od nápojů, skleněné nádoby, kusy skla

 

OLEJE  

 

➢ Úmístění: v obci Nové Dvory u kulturního domu, v obci Chvalín naproti obchodu,

 ➢ Co?: jedlé tuky a oleje z kuchyně

➢ Vždy v uzavřené PET lahve

 

BIOODPAD:

Umístění: u hřiště v Nových Dvorech, u hřiště ve Chvalíně.

Co? tráva, seno, obaly od ovoce popřípadě zeleniny

 

Šetrnost k přírodě

Přestože v ČR máme funkční odpadové hospodářství a jsme jednou z předních evropských zemí, která nejvíce odpad třídí, je v zájmu každého z nás pomoct zastavit tento dlouhotrvající celosvětový problém s odpadem. V dnešním světě je všeho přebytek, kde každý spotřebovává spoustu věcí, ať už se jedná o oblečení, spotřebiče či potraviny. Začít můžeme každý sám u sebe, a to tím, že přestaneme používat nejen jednorázové plasty, ale plasty obecně, budeme uvážliví, zamyslíme se při koupi nové spotřební věci, opravdu věc potřebujeme nezbytně...?, musíme ji koupit…?, není to něco navíc…?, odpovědně budeme nakupovat potraviny, tímto můžeme velmi efektivně předejít zbytečné spotřebě a plýtvání. Chtěla bych také Všem připomenout environmentální přístup při nákupu potravin! V dnešní době je už možnost nakoupit většinou jakékoliv potraviny či drogérii s minimálním obalovým odpadem. Například při nákupů zeleniny či ovoce použít látkové, znovu použitelné tašky. Můžete tak s jedním pytlíkem či taškou dojít několikrát nakoupit. Spousta drogerii zavedla znovu použitelné obaly na drogerii. V praxi to vypadá tak, že si koupíte čisticí prostředek v plastovém obalu. Když ho doma vypotřebujete, vezmete láhev a dojdete si ji znovu do drogerie naplnit. Jednoduché a přitom šetrné k přírodě . V praxi jsem se s tím setkala ve vybraných DM drogeriích. Ještě jedná z mnoha věcí, kterou můžete být šetrní k přírodě. Poslat oblečení dál. Nenosíte některé kousky ze šatníků? Tak je předejte někomu jinému, kdo je využije. Zase i Vy si můžete na tomhle principu „Nenosíš, pošli dál“ pořídit oblečení. K tomuto dnes slouží kontejnery na použité oblečení i obuv. Nejsou to složité věci, ale jak pomůžou k ochraně přírody. Tímto přístupem každého jednotlivého spotřebitele může klesnout výroba a tím i odpadová stopa, kterou za sebou necháváme. Je těžké se obejít bez věcí, na které jsme zvyklí a jsou součástí našich denních návyků. Pokud však budeme věřit, budeme důslední a hlavně budeme chtít něco změnit, může to jít a naši planetu předáme budoucím generacím zdravější.

 

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

 

Kolik za kolik

V minulém roce obec vyprodukovala:

63,7157t směsného komunálního odpadu,

4,1283t papírového odpadu a lepenky,

12,3781t plastového odpadu,

5,1679t odpadu ze skla,

0,093t odpadu z jedlých olejů a tuků,

Při mobilním sběru bylo odevzdáno  33,06t objemného odpadu,  0,309t ostatního odpadu ( barvy, tiskařské barvy a pryskyřice),  0,002t jiných nepoužitelných léčiv. Dále bylo odevzdáno 0,1t olejů a tuků neuvedených pod č.20, 0,06t pesticidů, 0,06t laboratorních chemikálií a jejich směsí, 0,01t filtračních materiálů a absorpčních činidel.

Náklady na likvidaci a vývoz tříděného odpadu loni dosáhly částky 249 128,- Kč.

Náklady spojené s vývozem a likvidaci komunálního odpadu vyšly na 319 149,- Kč.

Na poplatku za komunální odpad obec vybrala 135 695,- Kč na odměnách za tříděný odpad obec obdržela částku ve výši 96 296,- Kč.

 

 

V Nových Dvorech          23.8.2022

 

 

                                                                                                   Martin Hejna v.r.

                                                                                                    starosta obce