Obsah

Zastupitelstvo obce


Složení ZO

Starosta - Martin Hejna
Místostarosta - Mojmír Komárek
Členové - Ing. Hana Broftová, Kamil Medek, Jaroslav Kopal, Ing. Věra Moravcová, Ladislav Čermák


Složení výborů

Finanční výbor:
předseda - Kamil Medek
členové - Monika Jindříšková, Ivana Hejnová

Kontrolní výbor:
předseda - Ladislav Čermák
členové - Ing. Hana Broftová, Jaroslav Kopal