Obsah

Obec

Historie obce


Historie obceObracíme se na občany se žádostí o spolupráci při plnění sekce historie obce na těchto stránkách. Hledáme staré fotografie obce a okolí, či staré písemnosti, které se dochovaly. Pokud by někdo měl takový materiál a domníval se že by bylo dobré jej zveřejnit na stránkách naší obce, rádi to přivítáme. Dodané materiály převedeme do elektronické podoby a řádně vrátíme zpět jeho majiteli.

Materiály můžete posílat buď přímo elektronicky na e-mailovou adresu obecního úřadu, nebo zavolejte telefonicky a my se pro materiály dostavíme.
 

Boží muka v Nových DvorechBoží muka v Nových Dvorech
Boží muka z Nových Dvorů (kulturní památka ČR) pochází z doby renesanční, avšak jeho dřevní výtvarná podoba je spíše pozdně gotická. Na mohutném soklu tvořeném třemi stupni s kruhovým půdorysem je osazen vysoký štíhlý dřík s výrazně sraženými , na jehož vrcholu spočívá hranolová lucerna s rámovanými plochými reliéfy.na jižní a severní straně je vasekán výjev Ukřižování a na západní a východní straně jsou postavy dvou svatých. Pod reliéfním obrazem krucifikxu na severní straně je vysekán letopočet 1596, zřejmě rok osazení sloupu. Stříška lucerny je tvarově vytažena do podoby jednoduchého kříže. Památka je provedena z bělavého a světle žlutého jemnozrnného křemitého pískovce, který byl původně dobré kvality. Celková výška činí 360 cm, průměr základového kameného podstavce je 75 cm. Pilíř patrně vytvořil lidový umělec, odpovídá tomu celkový rustikální ráz památky.
Kříž se dnes nachází v neuspokojivém, dlouhodobě neudržovaném stavu. Proto bylo v loňském roce rozhodnuto o jeho celkovém zrestaurování. Záměr jistě chvályhodný, ale cesta trnitá.Finanční rozpočet byl stanoven restaurátorem na cca 175 tis. Kč. Prozatím jsme podali dvě žádosti o dotace na tuto opravu. První do "Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2010", druhou na Ministerstvo pro místní rozvoj "Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů" - podprogram 217D11300. Bohužel ani jedna žádost nebyla podpořena a tudíž úspěšná! Prozatím máme vyřešeny potřebná povolení jako je "Souhlas s provedením stavby" nebo "Rozhodnutí o opravě památky" od Odboru památkové péče.
Doufejme, že se povede sehnat potřebné finance a navrátit této kulturní památce její původní krásu.

Za obec M. Hejna místostarosta obce
 

 

Něco málo z historie obce Chvalín

Chvalín Staženo: 535x | 16.10.2017

Stará hospoda ve Chvalíně Staženo: 492x | 16.10.2017

30ti letá válka - záznam Staženo: 455x | 16.10.2017

Osada Dubec Staženo: 374x | 16.10.2017

Historické razítko obce Staženo: 369x | 16.10.2017

Foto 1 Staženo: 381x | 16.10.2017

Foto 2 Staženo: 400x | 16.10.2017

Brůna z Chvalína Staženo: 362x | 16.10.2017

Foto pohled Staženo: 393x | 16.10.2017

Obecní zpravodaj - duben 2013

viz. scan Staženo: 401x | 16.10.2017

Stránka