Obsah

Obec

Územní plán

ÚZEMNÍ PLÁN ND ZMĚNA Č.2 Staženo: 612x | 25.03.2019

ZMĚNA Č.2 VÝKRES 6 Staženo: 479x | 25.03.2019

SITUACE Staženo: 469x | 25.03.2019

KOORDINAČNÍ VÝKRES Staženo: 476x | 25.03.2019

VÝKRES VPS, OPATŘENÍ A ASANACÍ Staženo: 415x | 25.03.2019

HLAVNÍ VÝKRES Staženo: 507x | 25.03.2019

VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ Staženo: 436x | 25.03.2019

ÚP ND ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 Staženo: 583x | 25.03.2019

VÝKRES Staženo: 420x | 25.03.2019

SITUACE Staženo: 402x | 25.03.2019

KOORDINAČNÍ VÝKRES Staženo: 419x | 25.03.2019

VÝKRES VPS, OPATŘENÍ A ASANACÍ Staženo: 395x | 25.03.2019

HLAVNÍ VÝKRES Staženo: 487x | 25.03.2019

VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ Staženo: 474x | 25.03.2019

ÚZ PO ZM Č.3 -1. VÝKRES ZČÚ Staženo: 78x | 04.01.2023

ÚP ND - ÚZ PO ZMČ.3 - 2. HLAVNÍ VÝKRES Staženo: 95x | 04.01.2023

ÚP ND - ÚZ PO ZMČ.3 VÝKRES VPS, VPO Staženo: 76x | 04.01.2023

ÚP ND - ÚZ PO ZMČ.3 - 4. KOORDINAČNÍ VÝKRES Staženo: 82x | 04.01.2023

ÚP NOVÉ DVORY - ÚZ PO ZMČ.3 - ZPRÁVA Staženo: 83x | 04.01.2023

ZMĚNA Č.3, ÚP NOVÉ DVORY - ZPRÁVA Staženo: 87x | 04.01.2023

Stránka