Obsah

Obec

Územní plán

ÚZEMNÍ PLÁN ND ZMĚNA Č.2 Staženo: 553x | 25.03.2019

ZMĚNA Č.2 VÝKRES 6 Staženo: 428x | 25.03.2019

SITUACE Staženo: 415x | 25.03.2019

KOORDINAČNÍ VÝKRES Staženo: 427x | 25.03.2019

VÝKRES VPS, OPATŘENÍ A ASANACÍ Staženo: 359x | 25.03.2019

HLAVNÍ VÝKRES Staženo: 449x | 25.03.2019

VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ Staženo: 378x | 25.03.2019

ÚP ND ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 Staženo: 502x | 25.03.2019

VÝKRES Staženo: 371x | 25.03.2019

SITUACE Staženo: 354x | 25.03.2019

KOORDINAČNÍ VÝKRES Staženo: 371x | 25.03.2019

VÝKRES VPS, OPATŘENÍ A ASANACÍ Staženo: 348x | 25.03.2019

HLAVNÍ VÝKRES Staženo: 435x | 25.03.2019

VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ Staženo: 415x | 25.03.2019

ÚZ PO ZM Č.3 -1. VÝKRES ZČÚ Staženo: 26x | 04.01.2023

ÚP ND - ÚZ PO ZMČ.3 - 2. HLAVNÍ VÝKRES Staženo: 35x | 04.01.2023

ÚP ND - ÚZ PO ZMČ.3 VÝKRES VPS, VPO Staženo: 26x | 04.01.2023

ÚP ND - ÚZ PO ZMČ.3 - 4. KOORDINAČNÍ VÝKRES Staženo: 28x | 04.01.2023

ÚP NOVÉ DVORY - ÚZ PO ZMČ.3 - ZPRÁVA Staženo: 32x | 04.01.2023

ZMĚNA Č.3, ÚP NOVÉ DVORY - ZPRÁVA Staženo: 32x | 04.01.2023

Stránka