Obce v okolí

Obec Kamýk

Obec Kamýk leži na okraji staré sídlení oblastí reprezentované v nejbližším okolí prehistorickými sídlišti ve VelkObec Kamýkých Žernosekách a v Libochovanech, s velkým hradištěm uprostřed mezi nimi. Nad obcí, na návrší „na Láskách“, byly před r. 1898 nalezeny předměty z mladší doby bronzové. Pak v r. 1898 tamtéž byl vyzvednut bronzový depot uložený v koflíku, obsahující 57 předmětů z pozdní doby bronzové. Byly nalezeny depoty mincí – 40 denárů knížete Jindřicha Břetislava Přemysla Otakara II atd.

Obec Dušníky

Osada Zádušníky leží asi 5 km od Roudnice N/L.První záznam pochází z roku 1226. Protože vznikla na zObec Dušníkyádušním pozemku,byla pojmenována-Zádušníky. Obec Dušníky znamená ves dušníků, v níž žili Dušníci-poddaní na pozemku zádušním. Dušníky původně patřívaly knížatům českým současně s panstvím budyňským. Při založení kláštera doksanského roku 1141 daroval král Vladislav tomuto polovinu Dušník a to statky dolní.Horní strana se dvorem panským,zvaným Náprava,přecházela v držení různých vladyckých rodin...

Obec Martiněves

V 16. stol zdObec Martiněvese byla postavena tvrz. K tvrzi byl při jejím jihozápadním nároží připojen přístavek, který byl posléze zrušen. K tvrzi přiléhala velká zahrada. Existují dohady, že předchůdkyní uvedené tvrze mohla být i tvrz starší, ze 13. nebo 14. stol. To by mohlo být bezpečně zjištěno až důkladným stavebním...