Obsah

Zastupitelstvo obce


Složení ZO

Starosta - Martin Hejna
Místostarosta - Jaroslav Kopal
Členové - Ing. Hana Broftová, Bc. Monika Jindříšková, Ing. Věra Moravcová, Jana Melicharová, Ladislav Čermák


Složení výborů

Finanční výbor:
předseda - Jana Melicharová
členové - Šárka Rosová, Ivana Hejnová

Kontrolní výbor:
předseda - Ladislav Čermák
členové - Ing. Hana Broftová, Ing. Věra Moravcová

 

Kulturní komise:

předseda: Bc. Monika Jindříšková

členové: Šárka Medková, Petra Svitáková, Jitka Švecová, Marcela Krejčová